Tag: Lễ hội Pchum Ben Campuchia

Lễ hội Pchum Ben Campuchia

1046 Lượt xem
Lễ hội Pchum Ben Campuchia

Lễ hội Pchum Ben Campuchia Lễ hội Pchum Ben diễn ra trong suốt 15 ngày của tháng 9 dương lịch hàng năm tức là 15 ngày đầu tháng thứ 10 theo lịch Khmer – tháng này gọi là tháng Pheakta Bot. 14 ngày đầu tiên của tháng Pheakta Bot được gọi là Kan Ben (quan sát lễ…