Tag: Xe Thái Dương đi Kampot

Xe Thái Dương đi Kampot

5009 Lượt xem
Thai Duong airbus - bus to Cambodia - xe đi Campuchia

Xe Thái Dương đi Kampot Bạn muốn tìm cách đi từ Phnom Penh đi Kampot – Nhà xe Thái Dương đi Kampot từ Phnom Penh  Kampot (Kam Pốt) là một tỉnh phía nam Campuchia, còn gọi là Cần-bột theo lịch sử Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn.  Theo quốc lộ 3 về hướng bắc, đến Tưk…